ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ BY ครูไผ่

...บทเรียนวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น... 

...ใบงานวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น... 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

.....คลิปวีดีโอประกอบการสอน.....

หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=v-gu9cD7Mqc

ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WsGzkmDo3FA

ภัยคุกคามยุคใหม่ Cyber Bullying 

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BfCVcCthmRc


....ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ....

....ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ....

รอบรั้ว KT SCHOOL

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ปฏิทินวิชาการ KT SCHOOL

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

...แผนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

🖥️ แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน 🖥️

ครูผู้สอน

นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์ (ครูไผ่)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1